i

Am I thought? Am I identity? Am I body? Am I intent? Am I desires? Am I feel? Am I freedom? Am I helplessness? Am I senses? Am I brain? intellect? sorrow? pain? Am I an expression? Am I aspirations? ambitions? Am I depth? Am I an unidentified self? Am I relations? Am I hopes? … Continue reading i

Advertisements

कचरा

"माझ्या अस्तित्वाच मूळ कुठे सपडेल? माझ्या पिळवटलेल्या हृदयचा उपचार कुठे सापडेल? मला कोणताही फार मोठा दिव्य प्रश्न पडलेला नाही हे नेहमी जाणवत राहत. प्रश्न साधाच आहे, विवंचना साधीच आहे, आजार साधाच आहे युगानुयुगे लोकांना पडत आलेला. अस्तित्वासाठी चाललेल्या झगड्याचा, सुरक्षिततेचा, मला हव्या असलेल्या आदराचा. माझ्या आजूबाजूला बरीच निरागस मंडळी आहे. खरच निरागस ! त्यांच्या अस्तित्वातून … Continue reading कचरा

Intent

Purify the action. Purify the path. How? By knowing the intent! Ironically most of the times when we are so engrossed in any action, we are unaware of our intentions. This isn’t going to lead anywhere. How can we expect of an ordered and sorted system when we are unable in understaning the intent behind … Continue reading Intent

अभिव्यक्तीचा प्रवास….

....... लोकांचे समुह तयार झाले. निसर्गामद्धे अनुभवास येणार्‍या गोष्टी हीच आदिमानवाची प्रेरणा. हसताना, रडताना ऐकू येणारा ध्वनि, कोकिळेचा सुमधुर स्वर, पानांचा सळसळणारा आवाज, पाण्याचा खळखळणारा आवाज, लहान मुलांचा अवखळ आवाज असे अनेक आवाज कानावर पडत असताना निसर्गामद्धे त्याला स्वतःच्या अभिव्यक्तीला भाषा सापडली हे नक्की. एखाद्याला भावलेला किंवा त्याच्या अंतरंगातील भाव त्याला एखाद्या ध्वनित सापडला असणार. … Continue reading अभिव्यक्तीचा प्रवास….